Det praktiske

- At vokse trods svære betingelser

- At vokse trods svære betingelser

 

Ansvar

I enhver samtale eller behandling spiller du - klienten - en afgørende rolle for behandlingsprocessen. Jeg kan således ikke garantere et bestemt resultat eller tage ansvaret for eventuelle følgevirkninger, men i kraft af forsamtalen i forbindelse med bestilling af første session, vil vi sammen forsøge at finde frem til den behandlingsform, du vil få mest muligt ud af. Hvis dit tema ligger uden for min ekspertise, vil jeg forsøge at anbefale en anden vej eller henvise dig til egen læge.
Hvis du har eller mistænker dig selv for at have en psykisk lidelse (f.eks. depression, klinisk angst, PTSD, bipolar lidelse, OCD), forudsætter jeg, at du forinden har sikret via din læge, at samtale- og hypnoterapi er en egnet metode til dig, herunder i kombination med en eventuel anden medicinsk eller terapeutisk behandling.
Eventuelle lidelser, misbrug og andre forhold med mulig betydning for forløbet og sikkerheden skal oplyses inden første session.

Fortrolighed og persondatabeskyttelse

Alle oplysninger, du opgiver i forbindelse med kontakten til Minerva Coaching håndteres fortroligt. Som en del af forberedelsen og evalueringen af arbejdet kan terapeuten benytte supervision eller sparring, men alle data og eksempler anonymiseres. Ingen data overdrages til udenforstående, og alle personlige oplysninger, herunder kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), anvendes og opbevares kun med det formål at muliggøre kontakten mellem klient og behandler angående den aktuelle behandling. Der registreres ingen cpr.nr., og behandlingsnoter (personfølsomme oplysninger) opbevares kun med angivelse af fornavn, i papirformat, ikke elektronisk, adskilt fra evt. kontaktoplysninger, aflåst eller under opsyn og kun, så længe behandlingen kan betragtes som igangværende eller midlertidigt på pause. Derefter destrueres noterne. Enhver kontakt pr. e-mail er beskyttet af autoriserede, licenserede antivirusprogrammer.

Jeg vil gerne sige tak, fordi du kom ind i mit liv og gav mig kvalificeret modspil og opbakning til det, jeg havde brug for.
— Iværksætter, jobskifte eller eget firma

Bestilling
Ring kl. 9-16 på tlf. 30270988
eller
Send en e-mail til birgitte@minervacoaching.dk

Betaling
Kontant eller med MobilePay ved sessionen.
Tlf. og online samtaler betales før samtalen.
Virksomheder og institutioner modtager faktura.

Tilskud
Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring eller sygeforsikringen Danmark, men evt. fra private sundhedsordninger.

Afmelding
Giv venligst besked pr. mail, sms eller telefon (inkl. telefonsvarer) senest kl. 8.30 på dagen for aftalen. Sådan bidrager du til de bæredygtige og lave priser :-). 

Priser - 500 kr. i timen (incl. moms). Varighed og indhold varierer, se nærmere under Coaching eller Hypnose.
Workshops og grupper - kontakt for nærmere oplysninger.

Adresse mv. - se Kontakt